Sąd jako instytucja Słowo „sąd” kojarzy nam się nade wszystko z charakterystyczną dość instytucją. Mówiąc „sąd” często widzimy przed oczami ogromny gmach, budynek. Sądy są instytucjami, które – jak sama nazwa wskazuje – wydają osąd w różnych spornych kwestiach, których nie da się załatwić inaczej. Osądzają także ludzi, którym postawiono zarzuty dokonania pewnych czynów – od kradzieży zaczynając, a na morderstwach kończąc. Sąd wydaje wyrok. Wyrok ten – w zależności od instancji danego sądu – może być prawomocny albo nieprawomocny. Prawomocny to znaczy taki, od którego nie ma już odwołania, stanowi tak zwane ostatnie słowo. Mamy dla przykładu sądy grodzkie, sądy rejonowe, sądy okręgowe, a także sąd najwyższy. Za sąd można śmiało uznać również Trybunał Konstytucyjny, który rozstrzyga – a zatem i osądza – czy jakieś przepisy są rzeczywiście zgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Sprawy w sądach także są różne, mamy sprawy karne i cywilne. Sądzić można nie tylko dorosłych, ale również i osoby nieletnie.

4.06 avg. rating (81% score) - 16 votes